--- Giới thiệu: Tam Kỳ là thành phố trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam. gồm 13 đơn vị hành chính là: 9 phường: An Mỹ, An Phú, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Hòa Thuận, Phước Hòa, Tân Thạnh, Trường Xuân và 4 xã: Ta...

Chớp sóng vô tuyến, tín hiệu bí ẩn nhất vũ trụ, có thể được phát ra từ những thiết bị có kích thước bằng cả một hành tinh dùng để đẩy tàu vũ trụ. Chớp sóng vô tuyến (Fast Radio Burst hay FRB...