Phát Đạt Bình Thới Quận 11, Hồ Chí Minh

June 12, 2020